TDB ®  
               Rese- och TuristDataBasen
  

Resurs_logga
TDB® ägs och drivs av Resurs för resor och turism i Norden AB
070 542 35 60 - www.turism.se

hr

  HEM   VAD ÄR
TDB
  HISTORIK   PRESS-NYHETER   KONTAKT   KUNDER   PRODUKTER & TJÄNSTER
  
VAD ÄR TDB

Resdata i TDB delas in i åtta restyper
1.       Sverige - Fritid - Övernattningsresor
2.       Sverige - Fritid - Dagsresor (över 10 mil enkel väg)
3.       Sverige - Arbete - Övernattningsresor
4.       Sverige - Arbete - Dagsresor (över 10 mil enkel väg)
5.       Utlandet - Fritid - Övernattningsresor
6.       Utlandet - Fritid - Dagsresor
7.       Utlandet - Arbete - Övernattningsresor
8.       Utlandet - Arbete - Dagsresor

Exempel på resdata som insamlas
Resmånad
Startort/region
Resmål (ort/län/land)
Antal nätter
Boendeform
Transportmedel
Ressyfte
Resans längd (mil)
Ressällskapets storlek
Ressällskapets storlek från eget hushåll (även ålder)
Utlägg på hela resan

Innehållet i de olika variablerna kan variera beroende på restyp.
För övernattningsresor ställer vi frågor om var övernattningarna har gjorts samt i vilken/vilka boendeform.
Har bil använts som färdsätt frågar vi om intervjupersonen (IP) var förare eller passagerare.
Har IP använt flyg frågar vi efter startflygplats och landningsflygplats (Sverigeresor)
Ressyfte är olika för fritidsresor och arbetsresor
På Sverigeresor fördelas utläggen på olika utgiftsposter.

Utlandsresor innehåller även dessa variabler
Citybreak (vissa länder)
Paketresa eller inte
Bokningssätt
Utreseort

Bakgrundsdata
Kön
Ålder (0-74 år)
Postnummer
Hushållsstorlek
Sysselsättning (heltid, deltid, studerande, pensionär,....)
Civilstånd
Utbildning
Bostadsform
Tillgång till bil, fritidshus, husvagn, ...
Hushållsinkomst

Finns det mer?
Av variablerna kan vi skapa nya variabler. Till exempel finns intervjupersonens hemregion som postnummer, ort, kommun, a-region eller län. På liknande vis har resmålen (destinationen) delats in i olika regioner. Av resmånad kan vi göra säsonger och hela år.
Under den långa tidsserien har frågor lagts till och tagits bort. Vissa variabler finns inte för alla år. Saknar du något kanske vi har ställt frågan tidigare?

Beskrivningen ovan är en sammanfattning av alla fakta i TDB. Kontakta oss för mer information om TDB.TDB statistik om svenskarnas fritidsresor och arbetsresor i Sverige och till utlandet